Hozzájáruló nyilatkozat | Grape

Gyümölcsöző Együttműködés

 

Hozzájáruló nyilatkozat

személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez, továbbításához

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Grape Solutions Zrt. (továbbiakban Társaság):

  • Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26. – 28.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-047087
  • Adószám: 23404687-2-41

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy Hozzájárulásomat adom a Grape Solutions Zrt. (Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26.; Cégjegyzékszám: 01-10-047087; Adószám: 23404687-2-41) (továbbiakban Társaság) részére ahhoz, hogy az általam a pályázatomban megadott személyes adataimat és a toborozási és kiválasztási folyamat során általam megadott további személyes adataimat (pl. profil és teszteredmények) a Társaság az Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezelje, illetve a munkakörrel kapcsolatos felvételi eljárásban résztvevő szolgáltatók arra feljogosított alkalmazottai számára kiválasztási célból átadja.

A Társaság számomra a honlapján keresztül hozzáférhetővé tette a fenti adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóját, így annak előzetes megismerését követően adom hozzájárulásomat az adataim kezeléséhez.

A Társaság a személyes adataimat az Adatkezelési Tájékoztató szerint a Társaság jelentkezői adatbankjában történő nyilvántartás, a későbbiekben szakmai tapasztalatomnak, végzettségemnek megfelelő állásajánlat részemre történő esetleges megküldése céljából a hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapig illetve – amennyiben a Jelentkező megkeresését az Adatkezelő kezdeményezi – úgy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 12 (tizenkettő) hónapig kezelje.